Det gode møde

Når man skal til at planlægge de ugentlige spejdermøder i gruppen, kan det være svært at vide hvor man skal starte sin planlægning. Skal man have ideer til konkrete aktiviteter, skal man starte med at vælge et emne eller tager man snakke fra uge til uge.

I årenes løb har spejdergrupper overalt i verden samlet på værdifulde erfaringer og ideer til hvordan det 'gode' spejdermøde planlægges, så både spejderne synes det er fedt og lederne ikke går helt døde i planlægningsprocessen.

På denne side har vi samlet et antal gode råd og værktøjer til planlægning af et 'godt' spejdermøde.

Strukturen på et spejdermøde

  1. Startceremoni: Så ved spejderne at mødet går i gang og de indstiller sig mentalt på det. Det kan være at melde klar, en sang eller sangleg eller andet.

  2. En god blanding af:

   1. Repetition: Gentagelse af emner der er blevet arbejdet med, f.eks. materiale fra sidste møde.

   2. Læring: Læring kan både være at lære noget nyt stof, at lære fra sig eller at lære at samarbejde etc. Husk at “Learing by doing” er den måde vi gør det på. Det giver typisk de bedste resultater og er sjovest.

   3. Leg: Alle kan lege, uanset alder

  3. Slutceremoni: En fællessamling er typisk en god afslutning på et møde. Det kan f.eks. være at danne en rundkreds og synge “Spejderbror” eller “Nu flyver mørkets fugle ud”.

Mødeplanlægning

Generelt er det en god ide at planlægge de grove linjer for spejderarbejdet et halvt år ad gangen. Sæt jer sammen i ledergruppen og snak om hvad I godt kunne tænke jer at lave og arbejde med. Når I har en halvårsplan kan I vælge at give den til spejderne, sådan at den kan hænge på køleskabet derhjemme, så spejderne kan se hvad der skal ske og glæde sig til møderne.

Et godt sted at starte er DDS' lederbog. Fra side 39 finder du værktøjer og ideer til mødeplanlægning.