Gruppen

En gruppe i Dansk Spejderkorps Sydslesvig er opbygget på følgende måde:

Grupperåd

  • Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af: alle gruppens medlemmer der er fyldt 14 år, forældre for medlemmer under 18 år, gruppebestyrelsen og gruppeledelsen.

Gruppebestyrelse

  • Gruppebestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, gruppelederen og op til tre medlemmer, der vælges til det årlige grupperådsmøde

Gruppeledelse

  • En gruppeledelse består af de aktive ledere- og assistenter og evt. hjælpere for de godkendte flokke, troppe og klaner i en gruppe.

Leder

  • Leder i DSS er: Enhedsledere, udvalgsledere og medlemmer af Korpsledelsen. Alle ledere skal have underskrevet korpsets ledererklæring og have indhentet ”Erweitertes Führungszeugnis”.

Spejdere

  • Gruppens medlemmer i de forskellige enheder, f.eks.

   • Flok (6-10), Trop (10-16) og Klan (16+)


En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets vedtægter i øvrigt.

En gruppe skal for at være anerkendt have en bestyrelse og en gruppeledelse, der er valgt og godkendt efter reglerne.