Webling - Medlemssystem

Adgang til korpsets medlemssystem HER.

Det er gruppens ansvarlig for medlemshåndtering der har en adgang til systemet.


Medlemsoplysninger, samt kontaktoplysninger på både ledere og gruppebestyrelsen fra Webling indberettes til SdU årligt i januar. Indberetningen danner udgangspunkt for gruppens aktivitetsbidrag fra SdU, forsikringer og korpskontingentet, derfor skal oplysingerne helst ajourføres løbende, men senest start januar hvert kalenderår.


Følgende procedure skal anvendes ved årsskiftet:

  1. Log på spejder.webling.eu med din mailadresse og koden du selv har valgt (Glemt kode? Skriv til korpsledelsen på dss@spejder.de

  2. Opdatering af medlemslisten

    1. Opret nye medlemmer: “Erfassen” —> “Neues Mitglied” —> Følgende felter SKAL udfyldes: Navn, Fødselsdag, Adresse, Gren/funktion og Medlem siden. (Hvis en af de nævnte felter ikke udfyldes, tæller systemet pågældende ikke som gyldig medlem)

    2. Udmeld tidligere medlemmer: Skift medlemmets “Status” til “Udmeldt”. Udmeldte medlemmer slettes automatisk efter ca. 1 år.

  3. Opdatering af leder- og bestyrelseslisten

    1. Opret nye: Både ledere og medlemmer af gruppebestyrelsen oprettes som alm. medlemmer. Bemærk, at følgende oplysninger SKAL udfyldes: Navn, Fødselsdag, Adresse, Telefonnummer, E-mail og Gren/funktion. (Hvis en af de nævnte felter ikke udfyldes, kan indbretningen til SdU ikke udfyldes som krævet)

  4. Skriv til dss@spejder.de - med en kort bemærkning omkring processen succes og mulige spørgsmål.