Udvalg

Korpsets udvalg løfter meget af alt det arbejde der foregår i korpset. Vi har følgende udvalg.

International Udvalg (IU)

Hvad er det internationale udvalg?

Formålet med udvalgets arbejde er arbejdet med internationalt spejderarbejde indenfor DSS´s rammer og interesser. Målet er at opnå en større forståelse for internationalt spejderarbejde hos korpsets ledere og medlemmer. Dette ønskes at opnås ved kurser, internationale lejre og andre internationale spejderoplevelser. Desuden er udvalget en slags vejleder og en hjælpende hånd når der er behov for hjælp til at planlægge internationale arrangementer. Yderligere repræsenterer det internationale udvalg korpset i fællesrådene.

Udvalgets kontakt

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • Tor-Salve Dalsgaard: Formand
 • Frigga Loeck: Repræsentant i PFD
 • Tjalfe Nielsen: Projekt-udvalget
 • Patrick Nielsen: Projekt-udvalget
 • Janosh Heydorn: Projekt-udvalget

Hvis der opstår spørgsmål omkring:

Læs her om oplevelser nogle af korpsets medlemmer har haft:


Uddannelses Udvalg (UDU)

I uddannelses-udvalget atbejder vi først og fremmest på at opfylde korpsets vision, som bl.a. hedder: ”Alle spejdere skal på kursus en gang om året”

En spændende udfordring, som vi glæder os til at at gøre vores ypperste for at opfylde!

Uddannelses-udvalget har følgende fokusområder i år:

 • planlægge og udføre vores egne kurser TræPå Ty (basiskursus for de 11-13 årige spejdere) og Træ På Ty-L (basiskursus for nye ledere). Træ På Ty står for ”Træning på Tydal”.
 • at udvikle vores egne kurser, så de er relevante i forhold til korpsets aktuelle behov. Konkret arbejdes der på at udvikle patruljeledertræning på Tydal og evt ligeledes at genetablere Trenefærd.
 • at sende flest mulige spejdere og ledere til kurser i Danmark og samtidig på sigt at åbne vores egne kurser op for de andre korps i Danmark.
 • at undersøge om Juleica (Jugendleitercard) er noget vi skal prioritere højere i korpsets lederuddannelse.
 • at udvikle en uddannelseslinie med særdeles gode kurser, som vi anbefaler spejdere og ledere og som vi vil gøre en speciel indsats for både pr-mæssigt og økonomisk.
 • at tilbyde 3-4 praktiske inspirationskurser til vores ledere. Kurserne skal have en varighed af ca. 3 timer og indholdet kan spænde over alt fra kulsøpionering til spejdersang.
 • at sørge for at der med jævne mellemrum tilbydes et førstehjælpskursus til vores ledere.
 • at lægge en strategi for, hvordan vores tilbud når ud til flest mulige. Evt gøre brug af forskellige medier til de forskellige målgrupper.

Som I kan se, så har vi mange bolde i luften, men vi vil stadigvæk gerne have jeres tilskyndelser, spørgsmål, gode ideer, ris og ros.

Send jeres bidrag til mette@spejder.de


Depot Udvalg (DU)

Hvordan kan vi som gruppe udvalg have gavn af korpsets materialer?

Hvis I som gruppe er på Tydal, har I muglighed for at låne telte, patruljekasser, flagermuslygter og meget mere.

Kommer det til at koste noget?

Nogle af materialerne kommer til at koste. Pengene fra udlejning bliver brugt til vedligeholdelse eller til at supplere op efter behov.

DSS-Shop

Vi har fået en lille spejdershop på Tydal. Der kan der købes uniformer, tørklæder, mærker og mange andre spændene ting.

Shoppens åbningstider:

 • 1 time inden ledermøde
 • På korpsarrangementer
 • Efter aftale

Hvordan kan jeg låne/købe materialer?

Når I vil låne/leje materialer skal I sende en mail til depot@spejder.de senest to uger før udlejning. Vi kan ikke garantere for at I kan få materialerne hvis I ikke overholder tidsfristen.

Kig online på vores materiale-reservering eller vores onlineshop.


Museums Udvalg (MU)

Spejdermuseet i Sydslesvig er placeret på Spejdergården Tydal. Museet blev indviet på korpsets 60-årsdag den 6. juni 1979. I 1991 udvidedes museet til det dobbelte areal og 1999-2000 nyindrettedes museet efter en ombygning.

Museets bibliotek rummer en stor samling spejderbøger og spejderblade. Museet arbejder sammen med de andre danske museer samt med spejdermuseerne i Norge, Sverige og Finland. På årlige møder diskuteres fælles problemer, og der holdes kurser i bevaring og opbevaring af museumseffekter.

Museet rummer spejdereffekter fra korpsets start i 1919 til i dag. Museet har bl.a.en stor samling af patruljedagbøger, gamle rygsække, fotos m.v., som fortæller om spejderliv i gamle dage. Korpsets særstilling i perioden 1933-1945 belyses også. Nutiden glemmes dog ikke. På museet følges spejderlivet i avisklip og fotoudstillinger, bl.a. fra de seneste jamboretter.