Rekruttering

Det er vigtigt at have nok hænder til at lave spændende spejderaktiviteter.

Når der er mange hænder i gruppen, kan I nemlig:

    • Lave endnu bedre spejderarbejde og aktiviteter med spejderne
    • Udvikle gruppen og jeres daglige planlægning
    • Styrke det særlige fællesskab, der er mellem spejderlederne

At være ledere nok er en stor udfordring for mange spejdergrupper, og det er en udfordring, der ikke løses med én enkelt indsats. Det er en opgave, som kræver vedvarende engagement, og hvor det er en stor fordel at opbygge rutiner, så I altid er de ledere, I skal være.

Vi anbefaler, at I sætter fokus på, hvad I kan gøre for at skabe et fællesskab, som flere ledere rigtig gerne vil være del af, i stedet for at tænke på opgaven som ledermangel. Det er ikke en nem opgave at løse, men anbefaler, at I prøver nye tilgange og starter med at arbejde med det, som I umiddelbart har lyst til eller som har virket tidligere.

Læs mere i DDS' udgivelse: Tips og Tricks til at blive flere ledere

DDS har også lavet en guide og materiale til at rekruttere nye ledere. Læs hele guiden her