Korpsledelsen

Korpsledelsen er Dansk Spejderkorps Sydslesvigs bestyrelse. Den har ansvaret for at at beslutninger truffet på Korpsrådsmødet følges op og for at sikre udviklingen i spejderarbejdet. Det gøres blandt andet ved at nedsætte udvalg og sørge for at der er fremdrift i udvalgsarbejdet.

Korpsledelsen vælges til korpsrådsmødet og består af 7 personer. Korpsledelsen holder ca. hver anden uge et skypemøde og fysiske møder efter behov. Desuden holder korpsledelsen udviklingsweekender med fokus på at klæde korpsledelsen på til at træffe de rette beslutninger og at planlægge den overordnede udvikling. Desuden har de enkelte medlemmer nogle gange aftenmøder. Arbejdet i korpsledelsen er ulønnet, men medlemmernes udgifter dækkes af korpset.

Korpsledelsen

Formand Ricky Teiwes

Kasserer René Schöneich

Spejderchef Niklas Bang

Spejderchef Jesko Stolp

Medlem Arwen Jehle

Medlem Patrick Nielsen

Medlem Björn Wegner