Korpsrådsmødet

Korpsrådsmødet er korpsets øverste myndighed, hvor alle grupperne samles for at træffe beslutninger om korpsets fremtidige udvikling. Det er også her der gives beretninger om årets gang og der afholdes valg til korpsledelsen.