Lønrefusion med Juleica

Lønrefusion med Juleica

Ifølge tysk lovgivning har frivillige ret til at blive fritstillet i op til 12 dage fordelt på maks 3 arrangementer om året. Der bliver efter førhengående anmodning kompenseret løntab fra det offentlige, som dog selv skal beskattes. Fordi korpset ikke er en såkaldt "Träger der Jundhilfe nach SGB VIII", men er organiseret som landsdelsorganisation under SdU, skal anmodningen om lønrefusion gå over SdUs bord.

Følgende arrangementer giver ret til fritstillingen:

 • Kursus til at opnå Juleica

 • Kursus til forlængelse af Juleica

 • Arrangementer indenfor korpset med hovedsagligt børn fra slesvig-holsten


Sådan gør du:

 1. Gå ind og find gældende formular under "Förderung von Jugendgruppen, Jugendverbänden und Einrichtungen" -> "Antragsformulare" -> Erstattung von Verdienstausfall på dette link:

https://www.flensburg.de/Leben-Soziales/Kinder-Jugendliche/Kinder-und-Jugendb%C3%BCro/

 1. Udfyld formularen og bed din arbejdsgiver om at udfylde "Verdienstausfallbescheinigung". Det er op til arbejdsgiveren, om han vil hente refusionen selv og blot betale din almindelige løn, eller om du bliver fritstillet uden løn og du selv skal anmode om udbetalingen.

 2. Snak sammen i gruppen, om i kan finde én til at samle formularene og bed SdU om at underskrive som Träger. Ved større arrangementer kan også korpset indsamle formularene.

 3. Efter at du, arbejdsgiveren og SdU har skrevet under, skal formularene sendes til Kinder und Jugendbüro Flensburg senest 2 uger inden arrangementet starter (ikke på mail). Du vil kort tid efter få svar, om din ansøgning bliver godkendt.

 4. Senest 6 uger efter arrangementet skal SdU bekræfte at du har deltaget. Bekræftelsen afleveres ligeledes til Kinder und Jugendbüro. Først derefter vil pengene blive udbetalt.


Gode råd for dig, som

 • bor i Danmark: du har ikke krav til at blive fritstillet ligesom i Tyskland. Erfaringen viser dog, at Danske arbejdsgivere er til at snakke med, da du som leder ikke er aflønnet under fritstillingen og at man prissætter spejderarbejdet højere i Danmark. Du kan stadig få din løn refunderet i Tyskland.

 • er selvstændig: på ovenstående link kan du finde en blanket, som skal udfyldes når du er selvstændig "EVA Nachweis Selbstständig".

 • hvor arbejdsgiveren ikke vil fritstille dig: Det er som udgangspunkt altid en god idé at gå i dialog med din arbejdsgiver - oftes er man ikke bekendt med alle regler. Forklar ved en god snak at du har krav på fritstillingen, med mindre der er VIGTIGE grunde fra arbejdsgiverens side (almindelig personaleplanlægning er ikke en grund). Du kan med fordel henvise til "Merkblatt zur Freistellung" fra ovenstående link også.

 • arbejdsgiveren vil have bekræftet, at du udøver frivilligt arbejde hos en anerkendt "Träger": I dette tilfælde kan formularet underskrives af SdU først, sådan at der ikke er tvivl om dette.


Har du brug for yderligere informationer

Du kan ved spørgsmål altid kontakte korpskassereren.