Grupperådsmøde

Grupperådsmødet

Gruppen afholder et årligt grupperådsmøde inden april måned, som gruppens bestyrelsesformand skriftligt indkalder til med mindst to ugers varsel.

Grupperådsmødet er foruden formalia også der, hvor forældre, ledere og spejdere kan genleve minder fra året der gik, lave aktiviteter sammen og planlægge nye udfordringer for den kommende tid. Grupperådsmødet er beskrevet i §19 i vedtægterne.

Husk at sende referat fra grupperådsmødet og det godkendte regnskab til grupperådet og korpsledelsen, senest to uger efter mødet.


HVILKEN TYPE MØDE VIL I HAVE?

Her får du forslag til tre forskellige typer grupperådsmøde. Vælg det, som passer bedst til jeres gruppe i år. Du kan også finde inspiration i bogen “Den gode gruppe” af DDS i afsnittet om “Det gode ledermøde”

 1. I kan holde et kort formelt møde, hvor I blot går igennem de formalia som korpsets vedtægter kræver.
 2. I kan gøre det formelle møde mere levende ved fx at præsentere gruppens beretning som et diasshow eller med en video eller et skuespil.
 3. I kan lægge aktiviteter for spejdere og forældre ind i mødet, så det bliver et arrangement der styrker gruppens fællesskab.

Der er fordele og ulemper ved alle tre mødeformer, så det handler om jeres behov og energi. Hvis forældre og ledere i gruppen ikke kender hinanden særlig godt, er mødet en oplagt muligt for at styrke fællesskabet.

Har gruppen derimod en masse andre arrangementer, kan I med fordel blot holde det korte formelle møde og koncentrere jeres energi om andre aktiviteter.

Mødetype nummer 2 vil være en fin mellemvej for rigtig mange grupper.

GODE RÅD

 • Informer grundigt før mødet om hvad der skal ske, for det skaber større engagement og lyst til at deltage.
 • Arbejd for, at der er interesserede kandidater til de åbne poster før mødet.
 • Har I folk til alle poster, så informer om dette i invitationen. Det gør folk rolige, at de deltagende ved de ikke bliver tvunget ud i noget.
 • I kan lave punkterne på dagsordenen som forskellige løbsposter, som deltagerne kommer rundt til og diskuterer. Så kan I i fællesskab, når alle har været på alle poster, hurtigt og effektivt træffe beslutninger.
 • Find en dygtig dirigent, der er vellidt i gruppen.
 • Undgå lange beretninger, hvor deltagerne kun skal lytte.
 • Hold en pause undervejs.
 • Afsæt tid til hyggesnak fx lige inden mødet, i slutningen af mødet eller hold en pause undervejs. Det giver deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende.

MATERIALE

Værktøjer

Invitation – Word-skabelon du selv kan rette (tjek eventuelt design-guiden)

Formalia

Referatskabelon

Korpsets vedtægter