Til udvalg

Her vil du på sigt kunne finde relevante dokumenter for dig som udvalgsformand og -medlem.

Her vil du bl.a. kunne finde kommissorier og vejledning til økonomien i udvalget.